Två afrikanska forskare blir nya hedersdoktorer vid Medicinska fakulteten vid Umeå universitet. De är Julia Goedecke vid universitetet i Kapstaden och världshälsoorganisationen WHO:s generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus.

– Vi är mycket glada över att de båda har accepterat att bli hedersdoktorer i Umeå. Förutom att de är framstående forskare, har både Julia Goedecke och Tedros Adhanom Ghebreyesus redan en viss anknytning till Umeå, och vi ser fram emot att vi nu får en fastare koppling, säger Medicinska fakultetens dekan Patrik Danielson.

Julia Goedecke är en internationellt etablerad forskare som studerar etniska aspekter på utveckling av livsstilssjukdomar som fetma och typ 2-diabetes. Hon har ett stort internationellt kontaktnät som har lett till fördjupade kunskaper om skillnader i sjukdomsutveckling mellan svarta och vita kvinnor i Sydafrika, via en kombination av epidemiologiska och kliniskt experimentella studier. I förlängningen av detta har hon kunnat fastställa orsakssamband mellan de avvikelser hon funnit hos överviktiga svarta kvinnor med störd metabol balans och risk för utveckling av typ 2-diabetes.

Julia Goedecke leder en stor forskargrupp vid universitetet i Kapstaden, är också anställd vid Sydafrikanska forskningsrådet och har en position som Honorary associate professor vid Witwatersrand-universitetet i Johannesburg. Umeå universitet har haft ett långvarigt och produktivt arbete med Julia Goedecke, vilket bland annat har resulterat i ett antal sampublikationer inom folkhälsa och klinisk medicin samt flera gemensamma forskningsanslag. Hon har vid flera tillfällen besökt Umeå och hållit seminarier och föreläsningar. Forskare från Umeå har även i perioder vistats vid Goedeckes avdelning i Kapstaden.

Tedros Adhanom Ghebreyesus är sedan 2017 generaldirektör för FN:s världshälsoorganisation WHO och den förste afrikanen på posten. Han har tidigare varit hälsovårdsminister i Etiopien, där han ledde en omfattande reformering av landets hälsovårdssystem. Tedros Adhanom Ghebreyesus disputerade år 2000 vid universitetet i Nottingham på en avhandling om Malaria, en sjukdom han sedan har fortsatt att arbeta med att hejda, liksom andra folkhälsoproblem i utvecklingsländer som mödra- och spädbarnsdödlighet och HIV/AIDS. Han valdes 2009 till ordförande för den globala fonden för att bekämpa AIDS, tuberkulos och Malaria.

Under sin forskarutbildning kom Tedros Adhanom Ghebreyesus i kontakt med Umeå universitet där han 1997 studerade epidemiologiska fältstudiemetoder. Kontakterna har fortsatt genom åren i de nya positioner han nått. Det har bland annat lett till att ett femtontal etiopiska doktorander har kunnat genomföra sin forskarutbildning i Umeå.

Hedersdoktorerna installeras högtidligt vid Umeå universitets årshögtid 20 oktober.

För mer information, kontakta gärna
Patrik Danielson
Dekan, Medicinska fakulteten
Umeå universitet
Telefon: 090-786 58 93
Mobil: 070-336 80 30
E-post: patrik.danielson@umu.se

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

090-786 50 89

Mobil:

0706-100 805