Världsmiljödagen: Ny kunskapsöversikt lyfter klimatförändringens hot mot folkhälsan

Idag släpps kunskapssammanställningen ”Klimat och hälsa” – detta i samband med Världsmiljödagen 5 juni. Bakom rapporten står forskare från Sahlgrenska akademin i samarbete med Sveriges Läkarförbund, Sjukhusläkarföreningen, Läkare för miljön ochAirClim – Luftförorenings- och Klimatsekretariatet. Forskarna lyfter åtgärder som minskar risken för allvarliga klimatförändringar och som samtidigt förbättrar människors hälsa. – Vi vill presentera möjligheter för … Fortsätt läsa Världsmiljödagen: Ny kunskapsöversikt lyfter klimatförändringens hot mot folkhälsan