Parkgömmet är ett lärospel som erbjuder Sveriges skolor redskap för att samtala med barn mellan 8 – 10 år om grooming, gränssättning och rättigheter. Spelet är initierat av stiftelsen Change Attitude och utvecklat av forskare vid Högskolan i Skövde. Under hösten kommer Parkgömmet göras tillgängligt för alla grundskolor i Sverige, helt kostnadsfritt.

Går det att använda dataspel för att motverka grooming, och i så fall, hur då? Idén och frågeställningen kommer från kulturstiftelsen Change Attitude, som vände sig till Högskolan i Skövde.

– Vi såg en utmaning i att försöka hitta forskningsbaserad spelmekanik och göra något med den här frågan, säger Tarja Susi, på Högskolan i Skövde.

Unik forskning på riktiga chatloggar

Tarja Susi och Niklas Torstensson, båda lektorer i kognitionsvetenskap, har tittat på utdrag från riktiga svenska chatloggar för att identifiera vissa beteenden barn har kunnat utsättas för i en onlinemiljö. Barnet kan till exempel uppmanas att skicka bilder, och får sedan någon form av belöning för det. När barnet inte vill skicka fler bilder möts det ofta med hot, och det blir problematiskt när barnet inte är rustat för att hantera en sådan situation.

– Det är synnerligen intressant att titta på de processer som faktiskt sker online och det är ett väldigt outforskat område, säger Niklas Torstensson.

Forskningen med äkta chatloggar är världsunik och har sedan omvandlats till spelmekanik. Resultatet blev lärospelet Parkgömmet, en kombination mellan ett klassiskt brädspel och ett mobilspel. Spelet är utvecklat för skolmiljö och passar väl in i den svenska läroplanen. Parkgömmet innehåller ingenting som är sexuellt eller skrämmande, utan fokuserar på processer och interaktionsmönster, inte på grooming specifikt.

– Spelets koppling till utnyttjande på nätet är helt unik. Det är en helt annan sak att få praktisk erfarenhet än att läsa skrivna instruktioner, säger Ulf Wilhelmsson, biträdande professor i medier, estetik och berättande.

Metodmaterial för att följa upp

Barnen spelar i en trygg miljö tillsammans med sin lärare, som i sin tur använder ett metodmaterial för att följa upp det barnen gör, säger och känner. Metodmaterialet har tagits fram av Change Attitude och första delen handlar om hur barnen kan hantera kontakter online. Andra delen berör barns rättigheter och självkänsla.

– Det som är så fantastiskt med Parkgömmet är att det låter barn få lära sig om de här frågorna på ett tryggt och lekfullt sätt. Det hjälper även vuxna i hur man kan ta upp just de här svåra ämnena, säger Susanne Drakborg, programhandläggare på World Childhood Foundation, som varit med och finansierat projektet.

– Det har inte varit svårt att få skolklasser att testa på. Att vi har gjort ett roligt spel är bortom allt tvivel. Barnen uppfattar det inte som något lärospel och undrar om de kan få spela igen, berättar Ulf Wilhelmsson.

– Change Attitudes önskan är att alla barn mellan 8-10 år genom Parkgömmet får kunskap om grooming, gränssättning och sina rättigheter, säger Ulla Lemberg, grundare av Change Attitude.

Parkgömmet är finansierat av World Childhood Foundation, Svenska Postkodstiftelsen, Change Attitude, Högskolan i Skövde samt det Skövdebaserade innovationsbolaget IUS Innovation. I forskningsteamet vid Högskolan i Skövde ingår Tarja Susi, Niklas Torstensson, Ulf Wilhelmsson, Per Backlund, Marcus Toftedahl och Mikael Lebra. Spelet kommer under hösten att delas ut kostnadsfritt till alla grundskolor i Sverige.

Kontakt:

Tarja Susi
Lektor i kognitionsvetenskap, Högskolan i Skövde
tarja.susi@his.se 0500-448371

Cecilia Renström
Kommunikatör, Högskolan i Skövde
cecilia.renstrom@his.se 0500-448031

Joanna Lundquist
Styrelseordförande och barnrättsjurist, Change Attitude
joanna.lundquist@changeattitude.org 0707-144838

Ulla Lemberg
Konstnärlig ledare och grundare, Change Attitude
ulla.lemberg@changeattitude.org, 0706-38 27 30


Fakta

Parkgömmet:
Parkgömmet är ett lärospel, en kombination av ett klassiskt brädspel och ett mobilspel med AR-teknik. Syftet är att, tillsammans med det lärarledda efterföljande samtalet baserat på ett metodmaterial, öka barns riskmedvetenhet på nätet med fokus på grooming. Spelet är utformat på ett sådant sätt att det ska kunna spelas av barn i åldern 8-10 år. Parkgömmet baseras på unik forskning från Högskolan i Skövde och har producerats av IUS Innovation.

Grooming:
Grooming innebär att någon tar kontakt med barn under 15 år för att längre fram begå övergrepp. Vid grooming sker oftast den första kontakten på ett chattforum eller en sida för kontaktannonser. 

Källa: polisen.se

Vi är en modern högskola som präglas av en öppen och välkomnande atmosfär, förstklassiga utbildningar och internationellt konkurrenskraftig forskning. En plats där vi gör framsteg, varje dag.

Presskontakt:
Cecilia Renström
Telefon:
0500 448031
Epost:
cecilia.renstrom@his.se
Presskontakt:
Ulf Nylén
Telefon:
0500-44 80 61
Epost:
ulf.nylen@his.se