I ett nytt projekt inom Interreg Sápmi utvecklas en nyskapande utbildning för att göra småföretagare inom rennäringen mer konkurrenskraftiga och attraktiva. Det är forskare från Luleå tekniska universitet som tillsammans med Sápmi Innovation AB och Lapplands yrkeshögskola tar fram utbildningen.

– Tanken är att utbildningen som vi ska utveckla ska bli en kvalitetsstämpel för att visa att man till exempel kan reglerna för djurskydd och vet hur man tar tillvara på renkroppen på bästa sätt. Slakterierna skriker efter kunnig personal. Det finns en efterfrågan på renprodukter som skulle kunna vara ännu större om det fanns fler som kunde jobbet, säger Maria Udén, professor i industriell design vid Luleå tekniska universitet, som är en av forskarna i projektet.

Målet med projektet är att färdigställa ett kurspaket för renslakt, slakttekniker och styckning i enlighet med gällande regler och höga krav på djuretik, styckningsteknik och hygien. Genomförd utbildning ska leda till en kvalitetsvalidering för små och medelstora företag, vilket i sin tur ska göra dem mer konkurrenskraftiga. Personalförsörjning är en flaskhals inom renslakt och styckning för lokala slakterier, men också för lokal förädling och utveckling inom livsmedel, slöjd, catering och mycket mer, enligt en förstudie gjord av Sápmi Innovation AB.

Nya tjänster med anknytning till rennäringen

Utbildningen ska också ge småföretagarna möjlighet att erbjuda nya tjänster med anknytning till rennäringen genom att till exempel ta tillvara på mer av renen.

– I modern tid har man velat vara så effektiv som möjligt när man slaktar ren. Man gör det som går fortast. Kunskapen om hur man tar tillvara på hela renen finns fortfarande kvar, särskilt hos äldre personer, men kommer att försvinna om man inte tar tillvara på den, säger Maria Udén.

Även inälvor är attraktiva livsmedel om de tas om hand på rätt sätt. Traditionellt har man gjort det, men inte i Sverige idag. Förhållandena förändras dock med tiden och man kan inte heller gå tillbaka till hur man gjorde för 100 år sedan, förklarar Maria Udén.

– Grejen är att kombinera gammal kunskap med ny teknik och ny kunskap för att skapa metoder som passar idag. De finska projektparterna har redan jobbat på digitala lösningar för att lära sig slakt, säger Maria Udén.

Vid frågor, kontakta:
Maria Udén, professor i industriell design vid Luleå tekniska universitet, maria.uden@ltu.se, 0920-49 30 23.
Jörgen Normark, forskare i industriell design vid Luleå tekniska universitet, jorgen.normark@ltu.se, 0920-49 14 80,

Luleå tekniska universitet är Skandinaviens nordligaste tekniska universitet med forskning och utbildning i världsklass. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi har 1700 anställda och strax över 15 000 studenter. Läs mer på www.ltu.se eller följ oss på Twitter: @LTUniv

Presskontakt:
Sofia Stridsman
Telefon:
0920 49 36 25
Mobil:
070 273 84 30
Epost:
sofia.stridsman@ltu.se
Presskontakt:
Katarina Karlsson
Telefon:
0920 49 21 28
Mobil:
072 727 4560
Epost:
katarina.karlsson@ltu.se