Ett virus i Östersjön, som är nära släkt med ett virus i människans tarm, visade sig ha ett enzym som liknar det i flercelliga organismer. Nämligen ett RNA-polymeras, det som används för att förvandla gener till proteiner.
– Det är spännande resultat. Det tyder på att vissa RNA-polymeras i flercelliga organismer, dit även människor tillhör, kan ha sitt ursprung hos virus, säger Karin Holmfeldt, docent i ekologi.

Virus och bakterier finns överallt. De är en naturlig och viktig del i flera processer i jordens ekosystem. Viruset från Östersjön, som heter Cellulophaga phage phi14:2, har Karin Holmfeldt isolerat som doktorand. Nu har hon och Emelie Nilsson, doktor i ekologi, arbetat vidare med detta.

Östersjö-viruset infekterar inte människor utan en bakterie i havet. Bakterien i sin tur infekterar inte heller människor, utan är en del av det naturliga bakteriesamhället i Östersjön. Det är också besläktat med ett virus som är vanligt förekommande i människans tarm. Viruset hos människan heter crAssphage och infekterar också bakterier, liksom Östersjö-viruset.

I artikeln, som publicerats i tidskriften Nature, beskriver forskarna ett RNA-polymeras hos viruset från Östersjön. RNA-polymeras, ett enzym som förvandlar gener till protein, finns hos alla levande organismer och vissa virus. Alla crAssvirus (inklusive det från Östersjön, Cellulophaga phage phi14:2) har ett eget, unikt RNA-polymeras. Vad forskarna har upptäckt är att viruset skapar RNA-polymeraset i värden den infekterar och tar sedan med det till nästa värd, där det används för att uttrycka virusets första gener. RNA-polymeraset var även besläktat med RNA-polymeras hos flercelliga organismer.
– Detta visar på vikten av att utforska virus och bakterier för att förstå stora organismer, men även viktiga samspel i miljön, säger Emelie Nilsson.

 

Mer information
Artikeln har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature. Följ länken för att läsa artikeln: Structure and function of virion RNA polymerase of a crAss-like phage.

Kontakt
Karin Holmfeldt, telefon +46 480 44 73 10, mejl karin.holmfeldt@lnu.se
Emelie Nilsson, mobil +46 480 44 73 27, mejl emelie.nilsson @lnu.se

 

Presskontakt:

Ulrika Bergström

Telefon:

0489-49 70 55

Mobil:

070-259 36 29