Seminariet pågår kl 09.15-16.30, för fullständigt program se länkad bilaga. Under mötet kommer bland annat bildspelet Svensk naturvård 100 år att visas, information presenteras om vad en naturhälsopedagog gör och det kommer att finnas möjlighet att delta i en workshop om hur naturvägledning kan utvecklas.

Seminariet arrangeras av Centrum för Naturvägledning (CNV), vid institutionen för stad och land vid SLU Uppsala, i samarbete med Stiftelsen Tyrestaskogen. Seminariet är ett unikt tillfälle att få en överblick över naturvägledning i Sverige och att få träffa ett 50-tal naturvägledare. Idag är frågor om vikten av att vistas i natur högst aktuella i debatten!

Kl 13:30 ges tillfälle för media att intervjua CNV:s ordförande Sven-G Hultman och föreståndare Eva Sandberg samt nationalparkschef Per Wallsten.

Naturvägledare arbetar med att förmedla kunskap om och väcka känsla för naturen och kulturlandskapet – ideellt, som företagare, på myndigheter, museer, naturum, naturskolor och i media. Naturen och kulturlandskapet ska vara tillgängliga för alla. Upplevelser i naturen kan ge nya kunskaper och engagemang för samhälle och miljö. Naturreservat och nationalparker ska visas upp och levandegöras. Allt detta är naturvägledarens arbetsfält.

CNV har kartlagt naturvägledning i Sverige. Resultatet presenteras i rapporten Naturvägledning i Sverige. Där beskrivs mål, glädjeämnen, utmaningar och goda exempel från intervjuer med ett hundratal naturvägledare från hela landet. Ladda ner rapporten på www.cnv.nu. http://www.cnv.nu/

I samband med seminariet släpps också första numret i CNV:s skriftserie Naturvägledning i fokus. Temat för detta nummer är Tio tänker om naturvägledning.

Välkommen till Visa natur! Seminariet äger rum måndagen den 12 oktober på Nationalparkernas Hus i Tyresta by.
Hitta dit: http://www.tyresta.se/?page_id=73

Kontaktpersoner:
Anders Arnell Eva Sandberg
018-672445 018-672447
anders.arnell@sol.slu.se eva.sandberg@sol.slu.se