Att fruktsamheten minskar är ett välkänt problem inom näringen. I takt med att kon producerar mer mjölk har hennes möjligheter att bli dräktig minskat. Svaga och korta brunster gör att man tvingas till fler inseminationer, vilket påverkar både produktionen och medför ökade kostnader för lantbrukaren.

I USA löser man problemet genom att behandla kor med hormon, men i Sverige har mjölkbranschen tagit ett beslut att inte använda dessa metoder. SLU-forskarna hoppas hitta en metod att stimulera och även upptäcka brunst med andra medel. En framtida vision är att insekter (steklar) ska kunna tränas för att markera doft från brunstiga kor!

Veterinär Kristina Nordeus är sedan början på 2007 doktorand inom projektet som bedrivs vid SLU i Uppsala. Just nu är hon inne i en arbetsintensiv fas av sin forskning. Var tolfte timme ska hon byta ut det doftämne som finns placerat framför nosen på varje ko.

Totalt ingår tio kvigor i hennes studier. Hon ska följa dem under fyra brunstcykler och registrera hur hormonerna påverkar och när ägglossning sker. De substanser som testas, tillförs via en tampong som placeras i en plasthylsa, fastsatt i en nosring på varje kviga. I tampongen finns dofter som samlats från högbrunstiga kors urin och slem. Tampongerna är av modell större och forskarna har själva tillverkat dem av bomull och tråd för att försäkra sig om att de inte innehåller några främmande ämnen som skulle kunna påverka undersökningsresultatet.

-Jag har säkert knutit minst 500 tamponger i det här projektet, berättar Kristina. Projektet innebär forskning på grundnivå, det handlar bland annat om att identifiera vilka feromoner som stimulerar och påverkar brunstcykeln hos korna.

För att kunna göra det, sker ett unikt samarbete mellan olika forskargrupper. Den veterinärmedicinska disciplinen vid institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för reproduktion vid SLU i Uppsala samarbetar med insektsforskare vid avdelningen för kemisk ekologi vid SLU i Alnarp.

– De kemiska analyserna inom projektet kommer att göras i Alnarp. Jag gick en kurs där under 2007 och fick då lära mig mycket om hur forskningen med insekter bedrivs, säger Kristina. Forskarna vid kemisk ekologi arbetar med oerhört spännande tekniker som vi kan ha stor nytta av inom den här forskningen.

För den enskilde lantbrukaren kan det vara värdefullt att kornas brunster synkroniseras, det vill säga, sammanfaller i tiden. Genom stimulans med hjälp av feromoner tror Kristina att det ska bli fullt möjligt i framtiden. För att en mjölkko ska vara lönsam bör de få en ny kalv varje år.

Men det gäller också att upptäcka när brunsten är på gång. Förhoppningen sätts till insekters förmåga att känna dofter. I USA har man lyckats träna steklar att känna igen dofter från droger och sprängämnen. Träningen sker genom belöning i form av sockervatten när insekterna reagerar på ”rätt doft”. En låda med insekter som tränats för markering av brunstdofter skulle kunna vara ett fantastiskt hjälpmedel i arbetet ute i ladugården.

Om Kristina Nordéus doktorandprojekt når ända fram till tränade insekter är ännu för tidigt att säga, men hon känner ändå stor entusiasm för sin forskning.

– Jag gillar verkligen kor, det upptäckte jag när jag gjorde mitt examensarbete under utbildningen till veterinär.

För mer information: Kristina Nordéus 018-67 13 43 Kristina.Nordeus@kv.slu.se